15 feb 2018
 Om hoge belastingrentes te voorkomen, is het van belang om tijdig een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting aan te vragen, of om de aangifte snel in te dienen. De fiscus rekent met een rente van 4 tot 8%, waarmee de belastingrente behoorlijk kan oplopen.

Hoe wordt de belastingrente berekend?

Belastingrente wordt berekend vanaf 6 maanden na afloop van het kalenderjaar of boekjaar. In de meeste gevallen is er sprake van een kalenderjaar, dus voor boekjaar 2017 wordt er belastingrente gerekend vanaf 1 juli 2018. De berekening van belastingrente loopt door tot 6 weken na de dagtekening van de eerste aanslag. De belastingrente is variabel, waarbij voor de inkomstenbelasting een minimumpercentage geldt van 4%, en voor de vennootschapsbelasting van 8%. Dit zijn ook de percentages die momenteel door de Belastingdienst worden gehanteerd.

Hoe kunt u belastingrente voorkomen?

Om te voorkomen dat dat Belastingdienst een (zeer hoge!) belastingrente in rekening brengt, is het van belang dat er voor 1 juli 2018 een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is opgelegd. Het verzoek tot opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag dient tijdig te worden ingediend, omdat de Belastingdienst ook nog tijd nodig heeft om de aanslag vast te stellen.

Voor de aangifte vennootschapsbelasting geldt dat als deze wordt ingediend binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, de fiscus dan in beginsel een aanslag zal opleggen vóór 1 juli. Indien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dat dat de aangifte moet worden ingediend voor 1 april 2018. Als de fiscus vervolgens die aangifte ongewijzigd overneemt, is geen belastingrente verschuldigd. Wanneer de aangifte niet vóór 1 april 2018 is ingediend, kan een verzoek om vaststelling of aanpassing van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting worden ingediend. Bij kalenderjaren dient het verzoek voor het opleggen van een voorlopige aanslag te zijn ingediend voor 1 mei 2018.

Voor de inkomstenbelasting geldt ook 1 april 2017 als datum om een aangifte tijdig in te dienen en daarmee belastingrente te voorkomen.  Een verzoek voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag moet voor 1 mei 2018 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Als dit verzoek door de Belastingdienst ongewijzigd wordt overgenomen, is geen belastingrente verschuldigd.

Heeft u vragen over belastingrente, of wilt u een verzoek indienen voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag, laat het ons weten! Wij zijn u graag van dienst.