07 mrt 2018

In een Kamerbrief is de beperking van de controle door de Belastingdienst verlengd tot 1 januari 2020. Wat betekent dat voor u?

(Schijn)zelfstandigheid?

Vanaf 1 mei 2016 geldt de Wet DBA, met als doel duidelijkheid te bieden over de zelfstandigheid van vooral zzp’ers. De maatschappelijke discussie en onrust heeft ertoe geleid dat er nieuwe wetgeving komt met als aangekondigde uitgangspunten:

  1. bij een laag uurtarief (ca. < € 18,-) wordt er een dienstbetrekking verondersteld, indien iemand langer dan drie maanden ingehuurd is of als het om reguliere werkzaamheden voor de opdrachtgever gaat;
  2. bij een uurtarief van € 18,- of hoger moet een ‘opdrachtgeversverklaring’ duidelijkheid geven, deze is verkrijgbaar via een webmodule;
  3. bij een hoog uurtarief (ca. > € 75,-) mag men sowieso kiezen voor geen dienstbetrekking als het contract korter dan een jaar duurt en het geen reguliere bedrijfsactiviteiten betreft.

Wat te doen?

We blijven bij ons advies: probeer zo mogelijk een gepubliceerde modelovereenkomst te gebruiken. Uw eigen situatie of overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen heeft weinig zin.

Nu verder uitstel

Er is nu beslist dat de Belastingdienst de controle op naleving van de Wet DBA verder uitstelt tot 1 januari 2020. Dit was 1 juli 2018. De Belastingdienst mag na 1 juli 2018 ingrijpen bij evidente schijnzelfstandigheid. Wij gaan er voorlopig van uit dat deze norm moet worden gelezen als: wat denkt een buitenstaander als hij deze feiten hoort? Bijvoorbeeld iemand die als zelfstandige fulltime voor één opdrachtgever werkt, ook al gedurende meerdere jaren, met name in de situatie dat deze zelfstandige eigenlijk liever werknemer zou worden maar niet in de positie verkeert om dit af te dwingen. Voor een naheffingsaanslag of boete moet dan bovendien sprake zijn van opzet. Met andere woorden: partijen moeten zich bewust zijn geweest van het feit dat er mogelijk sprake is van schijnzelfstandigheid. De staatssecretaris van Financiën heeft tegen de pers gezegd dat er ook sprake is van opzet indien een situatie is voorgelegd en de Belastingdienst meerdere keren heeft aangegeven dat er naar hun mening sprake is van schijnzelfstandigheid.

Bron: Tips & Advies Ondernemingsdatabank