12 mrt 2018

Als u het niet eens met met de vastgestelde WOZ-waarde, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. De meeste WOZ-beschikkingen hebben een dagtekening van rond 28 februari 2018. Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking? Doe dit dan uiterlijk in de zesde week na dagtekening van de beschikking.