05 apr 2018

Hoeveel liquide middelen mag u als ondernemer in kas houden voordat er (fiscaal gezien) sprake is van duurzaam overtollige middelen? Waar hangt dit vanaf en wat vond de rechter onlangs nog redelijk? Lees verder!

Eenmanszaak, Vof, maatschap

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u liquide middelen tot het ondernemingsvermogen rekenen of tot uw privévermogen. U bent hierin in beginsel vrij, zolang uw liquide middelen niet duurzaam overtollig zijn. In dat gevel bent u verplicht ze naar privé over te brengen. Maar wanneer is hiervan sprake en waar hangt dat van af?

Functie liquiditeiten

Een onderneming zonder liquiditeiten is ondenkbaar. Al was het alleen al om uw lopende uitgaven en investeringen te doen. Maar daarnaast is het heel normaal om nog de nodige liquiditeiten aan te houden. Als ondernemer dient u immers rekening te houden met te lopen risico’s en het vormen van reserves. Ook zijn liquide middelen gewoon nuttig ter versteviging van uw onderneming.

Aard en omvang van uw onderneming.

Hoeveel liquiditeiten u als IB-ondernemer in kas mag houden, hangt ook af van de aard en omvang van uw bedrijf. Een bouwbedrijf met tien man personeel heeft nu eenmaal meer cash nodig dan een zzp’er die als glazenwasser de kost verdient. Zolang u de redelijkheid in acht neemt, is er weinig aan de hand. Zo niet, dan grijpt de fiscus in. Hoe?

Liquiditeiten advocaat?

Onlangs bracht een advocaat zijn zaak voor de rechter, omdat de inspecteur € 389.000,- aan liquide middelen op de balans te veel vond. Gelet op het feit dat het een eenmanszaak betrof, vond de inspecteur een bedrag van € 50.000,- voldoende om de lopende uitgaven en voorgenomen investeringen te financieren. De rechter was het hier echter niet mee eens. Een zo geringe financiële buffer hield onvoldoende rekening met de risico’s van het bedrijf. Deze waren, gelet op het werkterrein en de gezondheid van de advocaat, zeker aanwezig. Genoeg reden om een ondernemingsvermogen van € 175.000,- nog normaal te achten, Rechtbank Gelderland, 01.11.2017 (RBGEL:2017:5631).

Gevolgen oudedagsreserve

(F)OR. Het aanhouden van te veel liquiditeiten kan met name gevolgen hebben voor het vormen van de oudedagsreserve. Die mag namelijk niet groter worden dan de omvang van het ondernemingsvermogen op het eind van het jaar. Dit kan zelfs gevolgen hebben voor de opbouw in voorgaande jaren, want de inspecteur kan in beginsel tot vijf jaar terug corrigeren.

Box 3. Een ander gevolg is dat uw overtollige liquiditeiten voortaan behoren tot box 3 en hier ook belast worden. Met name als u over veel vermogen beschikt, kan de belasting dan oplopen tot 30% over een forfaitair rendement van 5,38%, ofwel 1,614% over uw vermogen. Per saldo betaalt u op een gewone spaarrekening dan veel meer belasting dan wanneer u het geld in uw bedrijf zou kunnen houden. Dan betaalt u namelijk maximaal 44,677% over het daadwerkelijke rendement. Bij een spaarrekening tegenwoordig dus bijna nihil. Tip. Vanuit deze optiek is het dus van belang om zeker ook niet te weinig cash in uw onderneming te houden.

Dus? De omvang van de liquiditeiten in uw bedrijf is met name afhankelijk van de risico’s die u loopt en uw investeringsvoornemens. Geef aan waaruit deze bestaan als de inspecteur lastig doet.

Bron: Tips & Advies