19 sep 2018

Het lage btw-tarief zal per 1 januari 2019 worden verhoogd van 6 naar 9%.  Hoe profiteert u maximaal van de mogelijkheden? Wat zijn de voorwaarden? Heeft u overal aan gedacht?

Btw-verhoging

Per 1 januari 2019 wordt het huidige btw-tarief van 6% verhoogd naar 9%.  Als uw afnemers geen recht hebben op btw-aftrek, werkt de btw-verhoging kostenverhogend.
Tip: Alternatief is dat de prijs niet omhoog gaat, maar dan gaat (dus) uw marge omlaag. Rondom de overgangsdatum zijn er nog diverse mogelijkheden om optimaal van het 6%-tarief te profiteren.

Beslissend voor het juiste btw-tarief is het moment waarop een levering of dienst wordt verricht. Wanneer u een factuur stuurt, doet er niet toe. Het moment van betaling kan van belang zijn in het kader van het overgangsrecht.

Goedkeuring/overgangsrecht

Er is een goedkeuring aangekondigd op basis waarvan het btw-tarief van 6% niet hoeft te worden gecorrigeerd voor leveringen en diensten die na 1 januari 2019 plaatsvinden, maar voor 1 januari 2019 betaald zijn.

Om uw klanten maximaal van het lage btw-tarief te laten profiteren, kunt u uw klanten aanmoedigen nog zo veel mogelijk producten met een laag tarief in 2018 te kopen. Extra voorraad aanleggen dus. Alle goederen en diensten die u in 2018 nog levert, vallen onder het 6%-tarief, ook als de rekening pas in 2019 betaald wordt.

U kunt uw klanten ook vooruit laten betalen voor leveringen en diensten die (pas) in 2019 plaatsvinden. Als de betaling namelijk al in 2018 wordt ontvangen, terwijl de levering of dienst in 2019 plaatsvindt, mag op basis van een goedkeuring het 6%-tarief worden toegepast, zonder dat u achteraf nog 3% btw na moet factureren. Let op.  Als u vooruit factureert, maar uw klant betaalt toch pas na 1 januari 2019, dan bent u alsnog 9% btw verschuldigd.

Tegoedbon/waardebon

Er geldt geen btw-tariefvoordeel als u in 2018 een waardebon verkoopt die in 2019 gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld 10 keer knippen bij de kapper. Voor waardebonnen geldt namelijk de bijzondere regeling dat pas btw verschuldigd is bij gebruik van de waardebon. Gebruik in 2019 betekent dus ook pas btw afdragen in 2019.

Tip: Maak er een abonnement van, dan kan bij betaling in 2018 nog 6% btw berekend worden.

Verhuur – lease – huurkoop

Als u goederen (met een laag tarief) verhuurt, geldt in principe het btw-tarief dat geldt voor de periode waarin het goed verhuurd wordt. U kunt langer profiteren van het 6%-tarief door vooruit te factureren.

Kan/wil klant niet vooruitbetalen? Bied dan uw producten (met een laag tarief) aan op basis van koop op afbetaling, huurkoop of financial lease. Ook al gaat de eigendom juridisch gezien meestal pas over nadat de volledige koopsom is betaald, voor de btw is er direct sprake van een levering. Bovendien ontvangt u vanuit btw-perspectief direct de gehele vergoeding en verstrekt u op hetzelfde moment een lening voor dit bedrag. U moet dus wel direct de btw afdragen. Zorg dus dat uw eerste termijn uit het btw-bedrag bestaat.

Let op:  Als uw klant niet het volledige bedrag betaalt, heeft u geen recht op btw-teruggave, omdat er ‘slechts’ sprake is van een leenschuld.

 

Bron: Tips & Advies