04 feb 2019

ARBEIDSRELATIES

Sinds de VAR niet meer bestaat, zoeken zelfstandigen steeds vaker naar constructies om te voorkomen dat ze door de fiscus als werknemer worden aangemerkt, zoals werken via een intermediair. Waar moet u dan op letten?

Innovatief, dat wel … Sinds de VAR niet meer bestaat, zijn opdrachtgevers op zoek naar manieren om het risico dat een zzp’er achteraf toch werknemer blijkt te zijn, zoveel mogelijk te voorkomen. Een trendy manier die regelmatig wordt gekozen is het werken via een intermediair.

“Ik doe zaken via een intermediair”

De opdrachtgever, bijvoorbeeld u, sluit een overeenkomst met een intermediair en betaalt deze intermediair ook. De intermediair sluit vervolgens een modelovereenkomst met de zzp’er voor deze werkzaamheden. De zzp’er gaat vervolgens aan het werk bij u als opdrachtgever. U betaalt alleen de intermediair na ontvangst van een factuur, en deze intermediair betaalt vervolgens (na aftrek van zijn eigen fee) het door de zzp’er gefactureerde bedrag aan hem door. De opdrachtgever heeft dus geen eigen afspraken met de zzp’er en loopt dus geen risico. Of toch wel?

Helaas. Ook het werken met een intermediair is niet per se waterdicht. Daarnaast hebben wij van verschillende fiscale bronnen vernomen dat de Belastingdienst kritisch naar dergelijke omslachtige werkwijzen kijkt.

Ook via intermediairs aan de slag?

Werkt u op deze manier? Houd dan rekening met het volgende:

  1. doe nooit rechtstreekse betalingen aan de zzp’er. Let op. hieronder valt niet alleen het gewone salaris, maar ook extraatjes, cadeautjes en dergelijke kunnen als loon aangemerkt worden. Waarom? Om fiscaal als werknemer aangemerkt te worden, moet er sprake zijn van directe factoren naast elkaar; persoonlijke arbeidsverplichting, werkgeversgezag en loon. Ontbreekt elke vorm van loon aan de werknemer of aan een door de werknemer aan te wijzen derde, dan kan er geen sprake zijn van een werknemer;
  2. de intermediair sluit een modelovereenkomst met de zzp’er om te voorkomen dat de zzp’er bij hem als werknemer wordt aangemerkt. Let op 1. Een modelovereenkomst geldt alleen wanneer de voorwaarden ook worden nageleefd. Stel dat de afspraak in de modelovereenkomst is dat de zzp’er zich verzekert, dan moet dat ook het geval zijn, of als de zzp’er met eigen materialen werkt, dan moet dit ook gebeuren. De intermediair moet hierop toezien. Let op 2.  Check of u alle nodige informatie heeft. En vraag ook af en toe (bijvoorbeeld een keer per jaar) hoe de intermediair dit controleert en wat de uitkomst is van het onderzoek bij de zzp’ers die bij u rondlopen.

Intermediair is niet opdrachtgever?

Als achteraf blijkt dat de intermediair niet de opdrachtgever van de zzp’er is geweest, maar de werkgever, dan had de intermediair loonheffingen moeten afdragen op basis van de vergoeding van de zzp’er. Is dat uw probleem? Ja, soms wel. Als de intermediair deze loonheffingen niet kan betalen, dan kan de Belastingdienst aankloppen bij diegene die gebruik heeft gemaakt van de zzp’er, en dat bent u. U kunt dan, naast dat u eerder al de factuur van de intermediair betaald heeft, nog eens een bedrag ter grootte van de loonheffingen (en eventueel btw) in rekening gebracht krijgen van de Belastingdienst. Dubbele kosten dus, terwijl u het goed dacht te regelen! Dubbel zuur dus.

Zorg dat u geen rechtstreekse betalingen doet aan de zzp’er via een intermediair. Check of de intermediair controleert of de afspraken uit de modelovereenkomst worden nageleefd en voorkom zo loonheffingsrisico.