29 nov 2018

Wat kunt u nog doen om 2018 fiscaal optimaal uit te luiden? Is het verstandig om nog in 2018 te investeren, of deze investeringen juist uit te stellen? Welke aftrekposten zijn relevant? Wilt u in 2018 nog een schenking doen aan uw kinderen of kleinkinderen? Of wilt u nog een besparing realiseren op uw belasting […]

17 okt 2018

Het is een misverstand dat men geen belasting hoeft te betalen over cryptovaluta, omdat wet- en regelgeving ontbreekt. Hoewel cryptovaluta geen betaalmiddelen zijn, wordt er toch belasting over geheven. Dat komt doordat de Nederlandse overheid de cryptocurrencies ziet als ‘vermogen’. Alle vermogen valt onder Box 3 bij de inkomensbelasting en is dus aan belasting onderhevig. […]

01 okt 2018

Als DGA kunt u niet onbeperkt bij uw eigen BV ‘bankieren’. Onlangs zijn de belangrijkste criteria van de fiscus om leningen tussen de DGA en BV te beoordelen, bekend geworden. Hieruit blijkt hoe de Belastingdienst omgaat met een lening van de DGA van zijn BV. Reëel of niet? Wanneer is er geen sprake meer van een geldlening maar van […]

01 okt 2018

Sommige bedrijfsmiddelen kunt u naar keuze als ondernemings- of privévermogen aanmerken. Die keuze kunt u wijzigen zolang uw aanslag nog niet definitief vaststaat. Dit kan met name voor panden een leuke winst opleveren. Lees verder! Keuzevermogen Bij ‘keuzevermogen’ kunt u veelal zelf kiezen of u het bedrijfsmiddel al dan niet als ondernemingsvermogen aanmerkt. Die keuze […]

01 okt 2018

Ondernemers willen kosten waarvan de zakelijkheid discutabel is, vaak toch in aftrek brengen. Mocht een inspecteur deze kosten als onzakelijk aanmerken, dan volgt een correctie en wellicht een boete. Wat wél en wat níét te doen? Afweging bij het maken van kosten Als u als ondernemer kosten maakt kunnen zakelijke én persoonlijke motieven een rol spelen. Zo kunt […]

19 sep 2018

Het lage btw-tarief zal per 1 januari 2019 worden verhoogd van 6 naar 9%.  Hoe profiteert u maximaal van de mogelijkheden? Wat zijn de voorwaarden? Heeft u overal aan gedacht? Btw-verhoging Per 1 januari 2019 wordt het huidige btw-tarief van 6% verhoogd naar 9%.  Als uw afnemers geen recht hebben op btw-aftrek, werkt de btw-verhoging kostenverhogend. Tip: Alternatief is dat de prijs niet […]

19 sep 2018

1.225 uur werken voor de zaak in een kalenderjaar levert zelfstandigenaftrek (€ 7.280,-) op. Dat moet u echter wel aannemelijk kunnen maken. Hoe doet u dat? Urencriterium U voldoet aan het fiscale urencriterium als u aan twee voorwaarden voldoet. De eerste is dat u minstens 1.225 uur besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Deze voorwaarde kan een probleem […]

09 jul 2018

De bijtellingsregels voor auto’s gaan in 2019 op de schop. Voor zakelijke rijders is het tot het jaar 2021 interessant om een elektrische auto te rijden. Na een overgangsperiode geldt vanaf dat jaar voor alle auto’s een bijtelling van 22%. Momenteel zijn er twee bijtellingscategorieën: alle auto’s die volledig elektrisch rijden, hebben dit jaar te […]

28 jun 2018

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op hun vermogen – de zogenoemde box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moeten vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting. Zij vallen voor het jaar 2017 namelijk niet automatisch onder een collectief bezwaar tegen […]

28 jun 2018

Wat is een Spaar BV? Een Spaar BV is een reguliere Besloten Vennootschap met de doelstelling: “Het beheren van spaartegoeden in de breedste zin des woords.” Deze nieuwe BV wordt opgericht door een particulier met spaargeld dat nauwelijks rendement oplevert. De Spaar BV wordt steeds populairder door de lage rentestand. Voor wie is een Spaar […]